Värien genetiikkaa

Tältä sivulta löytyy rotan värien periytymiseen liittyvää tietoa. Kaikki värit periytyvät Mendelin sääntöjen mukaisesti. Alla tunnettujen genotyyppien merkitys fenotyyppiin.

Lokus

Vaikutus dominoivana Vaikutus resessiivisenä
A AA tai Aa - agouti perusväri aa - musta perusväri
B BB tai Bb - ei ominaisuutta bb - diluutio, joka aiheuttaa suklaan värin
C CC tai Cc - ei ominaisuutta cc - albiino
  Chc - himalayan ChCh - siamese
D DD tai Dd - ei ominaisuutta dd - diluutio, joka aiheuttaa sinisen värin
P PP tai Pp - ei ominaisuutta pp - punaiset silmät, vaalentaa vahvasti turkin väriä
R RR tai Rr - ei ominaisuutta rr - rubiinit silmät, vaalentaa turkin väriä
M MM tai Mm - ei ominaisuutta mm - minkki

Alla olevassa taulukossa on koottuna muutama väri ja niihin vaikuttavat geenit. "x" tarkoittaa, että alleeli voi olla joko dominoiva tai resessiivinen. Lihavoidut alleeliparit ovat niitä, jotka värin kannalta ovat olennaisia. Vasemmalla puolella on mustan ryhmän värejä, ja oikealla niitä vastaavat agoutiryhmän värit. Värien selitykset löydät Suomen Kesyrottayhdistyksen standardista.

aa - Bx - Cx - Dx - Px - Rx - Mx
Black
Ax - Bx - Cx - Dx - Px - Rx - Mx
Agouti
aa - Bx - Cx - Dx - pp - Rx - Mx
Champagne
Ax - Bx - Cx - Dx - pp - Rx - Mx
Amber
aa - Bx - Cx - Dx - Px - rr - Mx
Buff
Ax - Bx - Cx - Dx - Px - rr - Mx
Topaz
aa - Bx - Cx - dd - Px - Rx - Mx
Blue
Ax - Bx - Cx - dd - Px - Rx - Mx
Blue Agouti
aa - Bx - Cx - dd - pp - Rx - Mx
Ice
aa - bb - Cx - dd - Px - Rx - mm
English Lilac
Ax - bb - Cx - dd - Px - Rx - mm
English Lilac Agouti
aa - bb - Cx - Dx - Px - Rx - Mx
Chocolate
Ax - bb - Cx - Dx - Px - Rx - Mx
Chocolate Agouti
aa - bb - Cx - Dx - pp - Rx - Mx
Cream
aa - Bx - Cx - Dx - Px - Rx - mm
Mink
Ax - Bx - Cx - Dx - Px - Rx - mm
Cinnamon
xx - xx - cc - xx - xx - xx - xx
Pink Eyed White (albiino)
aa - Bx - Chc - Dx - Px - Rx - Mx
Himalayan
B ja D-lokukset vaikuttavat pointtien väriin
sekä himalayanissa että siamesessa.
aa - Bx - ChCh - Dx - Px - Rx - Mx
Siamese