Näyttely ja virallinen ulkomuotoluokka

- Artikkelin on kirjoittanut virallinen ulkomuototuomari Miia Dyster -

Ulkomuotoarvostelu

Kesyrottien virallisessa ulkomuotoluokassa eli standardiluokassa SKeY ry:een rekisteröidyt rotat saavat arvostelevalta tuomarilta arvion siitä, kuinka lähellä ihannetta eli standardia niiden ulkomuoto on. Tuomari arvostelee rotasta tyypin eli ruumiinrakenteen, turkinlaadun, koon, värityksen ja kuvioinnin. Lisäksi arvosteluun vaikuttaa rotan käytös ja käsiteltävyys sekä terveys ja puhtaus.

Näyttelyt palvelevat useampia eri tarkoituksia; ne luovat mahdollisuuden kasvattajalle saada puolueeton arvio jalostuseläintensä tasosta ja ominaisuuksista sekä jalostustyön suunnasta; ne tarjoavat sosiaalisena tilaisuutena mahdollisuuden nähdä muita samanhenkisiä harrastajia; ne ovat viihdettä kilpailutilanteen muodossa kilpailuhenkisille ja erinomainen mahdollisuus testata mahdollisten jalostuseläinten henkistä vahvuutta kotioloista poikkeavassa tilanteessa.

Laatuarvostelu ja sijoittuminen luokissa, KP

Useimmat tuomarit pyytävät arvosteltavat rotat arvostelupöydälle koko väriluokka kerrallaan, esim. rexien nuorten luokan agoutit, rex nuorten luokan amberit jne. Jokainen rotta saa sanallisen arvostelun ja laatuarvostelun. Rotta voi saada laatuarvostelussa 1-palkinnon tai 2-palkinnon. Laatu-1 merkitään yleensä "L1" tai rasti arvostelukaavakkeen "L1" -kohtaan. Laatu-2 merkitään viivalla ( - ), arvostelukaavakkeen "L1" -kohtaan tulee siis pelkkä viiva.

Rotta, joka ei saa laatuarvostelussa L1:tä, voi silti olla arvokas ja hyvä jalostuseläin. Sen sijaan rotta, joka hylätään arvostelussa esim. aggressiivisuuden, parturoinnin tai häntäknikin takia, ei ole jalostustasoinen rotta. Näyttelyvoittaja ei automaattisesti ole myöskään hyvä jalostuseläin, sillä se saattaa periyttää erittäin ei-toivottuja ominaisuuksia. Runsas näyttelymenestys kertoo toki rotan hyvästä luonteesta ja vahvasta hermorakenteesta sekä standardinmukaisuudesta.

Tuomari sijoittaa luokan L1-saaneista korkeintaan 5 parasta paremmuusjärjestykseen. Luokan paras eli luokkavoittaja merkitään L1/1 (jossa L1 tarkoittaa laatu-ykköstä) tai arvostelukaavakkeen "luokkasijoitus" -kohtaan sijoitusta osoittavalla numerolla (1. - 5.).

Standardinmukaisille rotille tuomari voi antaa lisäksi KP:n eli kunniapalkinnon, jonka saaneet rotat pääsevät "jatkoon" eli kilpailemaan mm. rodun parhaan (ROP-) palkinnoista ja sertifikaateista. KP merkitään laatu- ja luokkasijoituksen perään tyyliin: L1/1 KP (= laatu-1 / luokkavoitto + KP) tai arvostelukaavakkeen KP- sarakkeeseen rastilla. KP on siis eri asia kuin KUMA (KUnniaMAininta), jonka tuomari voi antaa haluamalleen eläimelle palkinnoksi jostain erityisestä ominaisuudesta. KUMA:n saaminen ei edellytä L1:n, luokkasijoituksen tai KP:n saamista.

Ulkomuototuomarit tulkitsevat jokainen samaa standardia oman parhaan näkemyksensä ja kokemuksensa valossa. Silti on hyvin tavallista, että mielipide- ja tulkintaeroja syntyy. Näiden lisäksi arvostelujen vaihteluun vaikuttavat ulkopuoliset seikat kuten näyttelypaikan valaistus, näyttelyluokkien koko ja yleinen taso sekä jokaisen eläimen kunto näyttelypäivänä.

Muut palkinnot

Tuomari valitsee kaikista ko. rodun KP:n saaneista eläimistä korkeintaan 5 parasta ROP-kilpailussa järjestykseen ROP1-5. Rodun paras eläin on siis ROP1. Sk ROP1 ja rex ROP1 kilpailevat vielä keskenään Best In Show-palkinnosta, eli koko näyttelyn parhaan rotan palkinnosta. Ikäluokkapalkinnot jaetaan parhaalle juniorille (PJun) sekä parhaalle veteraanille (PVet) sekä sileäkarvaisissa että rexeissä. Tuomari saa myös nimetä oman henkilökohtaisen suosikkinsa, eli valita tuomarin suosikin (TS). Tämäkään palkinto ei edellytä L1:n saamista. VSP- eli Vastakkaisen Sukupuolen Paras on se rotta, joka on ROP1:n jälkeen paras eri sukupuolen edustaja. Mikäli kaikki ROP-sijoittuneet ovat samaa sukupuolta, VSP valitaan ROP-sijoittuneiden ulkopuolelta.

© Miia Dyster